fbpx

Declaratia de principii in 10 puncte

  1. Marea Lojă de Studiu al Artei Regale este o asociație constituită conform legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial; se supune Constituţiei şi legilor țării şi solicită tuturor membrilor săi (sub sancţiunea excluderii din Ordin) să respecte legile României şi să îşi îndeplinească îndatoririle civice faţă de România. Membrii Marea Lojă de Studiu al Artei Regale sunt obligaţi la o supunere faţă de România şi interesele sale naţionale, precum şi la promovarea idealurilor de libertate, egalitate şi fraternitate.
  2. Marea Lojă de Studiu al Artei Regale adoptă și respectă cu stricteţe Landmark-urile Francmasoneriei Regulare Universale de Rit Scoțian Antic și Acceptat.
  3. Marea Lojă de Studiu al Artei Regale este un Corp Masonic Suveran şi Independent și practică Francmasoneria în gradele de ucenic, companion (calfă) și maestru.
  4. Marea Lojă de Studiu al Artei Regale proclamă cu fermitate credinţa în Marele Arhitect al Universului, în voinţa Sa revelată şi în nemurirea sufletului.
  5. Cele Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei Regulare Universale (Cartea Legii Sacre, Echerul şi Compasul) trebuie să fie întotdeauna deschise pe Altarul Jurămintelor atunci când Marea Lojă sau Lojile din Obedienţă îşi desfăşoară Lucrările Rituale. Toate Jurămintele Masonice se depun pe Cele Trei Mari Lumini.
  6. Componenţa Marii Loje de Studiu al Artei Regale şi a fiecărei Loje în parte din Obedienţa sa este exclusiv masculină.
  7. În cadrul Lucrărilor Marii Loje de Studiu al Artei Regale sunt interzise toate discuțiile legate de politică sau religie. De asemenea, membrii săi, sub calitatea de Masoni nu își vor exprima sub nicio formă opiniile politicii interne/externe ale României sau a altui stat.
  8. Membrii Marii Loje de Studiu al Artei Regale au obligația să respecte cu strictețe regularitatea Marii Loje, iar Lucrările lor trebuie să fie in conformitate cu Landmark-urile, Principiile de Regularitate, Constituția și Regulamentul General al Marii Loje de Studiu al Artei Regale, Decretele și deciziile Marelui Maestru, cât și cu Hotărârile Marelui Consiliu și ale Conventelor.
  9. Niciun Frate nu are dreptul să recunoască sau să întrețină relații masonice cu Loje Simbolice care nu cred în existența Marelui Arhitect al Universului și în nemurirea sufletului, care nu deschid Cartea Legii Sacre, Echerul și Compasul în timpul lucrărilor sau care neagă existența Legendei lui Hiram.
  10. Fiecare membru al Marii Loje de Studiu al Artei Regale este obligat să se comporte în societate cu onoare, respingand viciul, intoleranța, ateismul și practicând virtutea. Toți membrii Marii Loje de Studiu al Artei Regale trebuie să cultive spiritul fratern, să evite orgoliile personale și sa prevină excesele sau abuzurile de orice fel. Fiecare membru trebuie să promoveze valorile etice ale societății din care face parte, să-și respecte îndatoririle ca om și cetățean și să lucreze fără încetare la emanciparea societății.

 

Scroll to top