fbpx

Conventul Marii Loji Sapienta et Veritas

În data de 17 martie, o delegație a M:.L:.S:.A:.R:. compusă din Marele Maestru Vicar Silviu Vrânceanu, Marele Maestru Adjunct Vasile Iacob, Consilier Federal Daniel Popa și Maestrul Venerabil Sebastian Vitta, s-a deplasat la Conventul Marii Loji SAPIENTA ET VERITAS la Orientul Oradea. Cu acest prilej s-au creat noi prietenii, au fost refăcute legături cu diverși frați și structuri, de asemenea am avut plăcerea de a cunoaște Iluștri Frați de renume din alte obediențe, printre care amintim: Il:. fr:. Sorin Gădălean – istoric mason , Pro Mare Maestru al Marii Loji Carpathia , fr:.Dan Grumaz – Mare Maestru al Marii Loji Gaia , Peter Kun – Marele Orient al Ungariei, Antoniu Martin – scriitor mason, Sergiu Protopopescu – Mare Maestru al Marii Loji Tradiționale, Ioan Panicaș – Mare Maestru de Onoare ad-vitam al Mari Loji Sapienta et Veritas, ff:. Petru Pop, Vlad Daniel, Bărbat Marius, Pasztai Zoltan și mulți alții. Prezența noastră la Convent a reconfirmat recunoaștrea reciprocă între organizațiile masonice din România prezente, dar și poziționarea și rolul fiecărei Loji în societatea românească.

Scroll to top